เพชร (Diamond)

diamond

A beautiful sparkling diamond on a light reflective surface. 3d image. Isolated white background.

 

หลายๆท่านทราบดีว่าเพชรเป็นวัสดุที่แข็งที่สุดในโลก และมีราคาสูงมาก ส่วนใหญ่จะเอามาทำเป็นเครื่องประดับสาเหตุความแข็งของเพชรนั้นมาจากการจับตัวของอะตอมของธาตุคาร์บอนในระดับโครงสร้าง และเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก เพชรธรรมชาตินั้นเกิดจากธาตุคาร์บอนซึ่งทับถมใต้พื้นผิวโลกลึกลงไปประมาณ 140-190 กิโลเมตร อยู่ภายใต้อุณหภูมิสูงและแรงกดดันสูงเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเป็นพันล้านปี แล้วก่อเกิดเป็นแร่เพชรขึ้น Continue reading