เรื่องของร่องหักเศษ Chip Breaker

เรามาต่อกันกับตัวอักษรชุดสุดท้ายของรหัสเม็ดมีด ISO ที่เป็นตัวระบุประเภทของร่องคายเศษ (Chip Breaker) ถ้าแปลให้ตรงตัวเลย Chip ก็คือเศษจากการกลึง ไส ส่วน Breaker คือ การหัก สรุปรวมความเป็น การหักเศษที่เกิดจากการกลึง ไส (ต่อไปจะเรียก ร่องคายเศษ) ซึ่งมีจุดประสงค์ เพื่อช่วยหักเศษที่เกิดจากการตัดเฉือนวัสดุ บางวัสดุอย่างเหล็กเหนียว ถ้าเป็นหน้ามีดเรียบๆ เศษที่ได้จากการกลึงก็จะไหลยาวไม่หัก จนไปพันชิ้นงาน และสะบัดจนสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้

Continue reading