วัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือตัด

excaliburวัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือตัดนั้น ถูกคิดค้นและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เพราะความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยังคงมีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นบรรดาผู้ผลิตทั้งหลายก็พยายามหาสูตรผสมที่จะทำให้วัสดุมีความทนทานมากขึ้น แข็งแรงมากขึ้น เอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องวัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือตัดกันดีกว่า

การที่เรารู้ว่ามีวัสดุประเภทใดบ้างที่ใช้ทำเครื่องมือตัด จะช่วยให้เราสามารถเลือกวัสดุเครื่องมือตัดได้ตรงตามความต้องการใช้งาน เพราะวัสดุบางประเภทอาจเหมาะกับชิ้นงานบางอย่าง แต่บางชิ้นงานก็สามารถเลือกใช้วัสดุได้หลายๆแบบ ขึ้นกับจุดประสงค์การใช้งาน เช่น อายุงานที่ยาวนาน ผิวงานที่สวย ราคาถูก เป็นต้น

หลักคิดง่ายๆคือ วัสดุที่มีความแข็งกว่าย่อมจะสามารถตัดวัสดุที่อ่อนกว่าได้ แต่ก็ยังมีเงื่อนไขอื่นที่มาเกี่ยวข้องได้ เช่นคุณสมบัติทางเคมี และอื่นๆ

การแบ่งกลุ่มวัสดุที่นำมาใช้ทำเครื่องมือตัดโดยอิงตามความแข็งสามารถแบ่งได้ คร่าวๆดังนี้

1. เหล็กกล้าความเร็วสูง (High Speed Steel : HSS)
2. คาร์ไบด์ (Carbide)
3. เซรามิค (Ceramic)
4. เซอร์เมท (Cermet)
5. เพชร (Diamond)
6.CBN

ไว้เราจะมาพูดกันในรายละเอียดของแต่ละวัสดุกันในบทความต่อๆไป คงไม่ได้เจาะลึกลงไปมากมาย เพราะเป็นหน้าที่ของนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ (ถ้ามีบทความอะไรที่น่าสนใจ ท่านสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อแบ่งปันไว้ประดับความรู้ได้ครับ) แต่ที่เราต้องการคือความเข้าใจในหลักพื้นฐานของเครื่องมือตัด การเข้าใจประเภทวัสดุที่ทำเครื่องมือตัด  จะทำให้เราสามารถเลือกเครื่องมือได้ถูกต้องไปขั้นหนึ่ง

หมายเหตุ: รูปดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ จากรูปประกอบบทความใน http://www.soccersuck.com/boards/topic/978112

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.