เหล็กกล้าความเร็วสูง (High Speed Steel : HSS)

holesaw

HSS เป็นวัสดุที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแทนที่ High Carbon Steel ประมาณช่วงปีค.ศ.1910 โดยบริษัท Crucible Steel โดยการเอาโลหะ(Alloy) เช่น Mo(Molybdenum), W(Tungsten),Co(Coblat) เป็นต้น ผสมใน Carbon Steel(Fe+C) เพื่อเพิ่มความแข็งและทนทานต่อความร้อนได้ดีขึ้นในระหว่างการตัดเฉือนโลหะของเครื่องมือตัด Continue reading